Bästa verktyg för bästa resultat

Laserblästring

NÄR KVALITÉ KRÄVER DET BÄSTA.

Kommer snabbt igång. Miljövänliga. Renliga. Högst portabla.

Grundat 2018

Först i Sverige med denna metod

Blästring och rengöring med laser. Med den metoden kommer det många fördelar

  • Renlig
  • Miljövänlig
  • Kommer igång snabbt
  • Portabel
Vi kan ta jobbet till dig!

Är objekt i fråga fast på ett ställe kan vi ta oss till er för att bearbeta det på plats med vår portabla utrustning.

Vid ett arbete med delar som är aningen mindre är det såklart enkelt att skick dem till oss! 

Vår affärsidé

Vi vill erbjuda en typ av blästring som vi var först på Svenska marknaden med. Denna blästring är till skillnad från traditionell blästring helt ren, dvs. att denna inte lämnar några restprodukter som behöver städas upp förutom partiklar som tas omhand direkt där dessa frigörs.

Därav har man möjlighet att gå in och utföra jobb hos kunder utan att de nödvändigtvis behöver stoppa sin verksamhet/produktion. Man har även med denna teknik möjlighet att blästra/rengöra där man helt enkelt inte kan blästra traditionellt, t.ex. väldigt känsliga objekt och känsliga utrymmen.

Våra styrkor

Först ut i Sverige med denna metod ger längst erfarenhet. Idag det i särklass miljövänligaste blästeralternativet. Smidig och portabel och med kort ställtid för etablering. Vi kan gå på elverk där ström inte finns att tillgå. Vi kan punktblästra med precision på ett sätt som inte tidigare inte varit möjligt utan att skada ytor runt om.

  • Kommer snabbt igång.
  • Miljövänliga.
  • Renliga.
  • Högst portabla.
Vi på Laserblästring.se

HELHETSLÖSNING

Vi kan även erbjuda transport lastning och lossning vid större kvantiteter eller större objekt. 

Vi utför även andra uppdrag där kranbil kan vara användbar. Vid frågor mejla Anton

OFÖRSTÖRANDE PROVNING OFP

Vi använder oss av laserteknik för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls vid tillverkning, installation och reparationer inom olika områden.

Oförstörande provning används även för att leta efter sprickor och andra skador på utrustning som har varit i drift.

Våran Facebook

Vi är väldigt aktiva på Facebook och lägger regelbundet upp kundcases där!

Följ oss där för att hålla dig uppdaterad!